L'Ajuntament de Palamós aprova per unanimitat una modificació de crèdits del pressupost de 2004

07/12/2004


L'Ajuntament de Palamós ha aprovat, amb el vot favorable de tots els grups polítics amb representació al Consistori, un expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2004. Tots els grups municipals consideren lògic que, abans de tancar-se el pressupost actualment vigent, es facin diferents traspassos de partides en funció de les necessitats. Tot i això, els grups de l'oposició demanen que no es converteixi en una pràctica habitual. En aquest sentit, l'oposició demana que l'Equip de govern sigui més acurat a l'hora de confeccionar el pressupost per a l'any 2005. En total, s'han traspassat uns 170 mil euros.Totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament de Palamós consideren normal que, abans no es tanqui el pressupost vigent, es faci un traspàs de partides en funció de les necessitats. Això vol dir que, tot i haver-hi un pressupost aprovat, pot passar que, abans no acabi l'any, algunes partides ja s'hagin gastat. Per tant, és pràctica habitual de les administracions que es traspassin els diners encara no gastats d'algunes partides a unes altres que jan esgotat el pressupost.
Els grups de l'oposició, tot i veure bé aquests traspassos de diners, demanen que no es converteixi en una pràctica habitual. Així ho expressa el regidor de Ciutadans de Palamós, Antoni Bachiller.
CITA ANTONI BACHILLER
Aquestes modificacions de crèdit també es poden fer per assignar una quantitat de diners, inicialment no prevista en el pressupost, per fer diferents actuacions en funció de les necessitats. En aquest sentit, el portaveu del grup de l'Entesa, Josep Espadalé, creu necessari fer aquest traspàs de diners per fer millores en infraestructures o en el patrimoni del municipi. Josep Espadalé.
CITA JOSEP ESPADALÉ
Tot i aquest traspàs de partides, lícit i habitual en els ajuntaments, una de les queixes dels grups de l'oposició de Palamós és que, per compensar aquests desajustos pressupostaris, es recorre amb massa facilitat a treure diners de l'Àrea de Turisme. En aquest sentit, el regidor Francesc Brull, de Convergència i Unió, creu que la partida de Turisme ja és, per sí mateixa, força baixa com per també utilitzar-la per tapar forats d'altres àrees. Francesc Brull.
CITA FRANCESC BRULL
Una vegada modificats els crèdits del pressupost d'aquest any, s'haurà de debatre, properament, el pressupost per a l'any 2005. Un debat inicialment previst en el Ple de l'1 de desembre passat, però que es va treure de l'ordre del dia per una evident falta de suport. Recordem que el Ple de l'1 de desembre es va celebrar només dos dies després de l'anunci del trencament del pacte de govern entre els grups del PSC i l'Entesa. El debat del pressupost per a l'any 2005 es farà, molt probablement, durant el Ple ordinari del pròxim 21 de desembre.


Tall Antoni Bachiller


Tall Josep Espadalé


Tall Francesc Brull