Giropesca deixa sentir la seva veu a les institucions europees

18/11/2004


Giropesca, formada per les confraries de pescadors de cinc municipis de la Costa Brava, ha estat l'única organització pesquera de l'Estat espanyol en participar en una conferència d'alt nivell en el si de la Unió Europea. La conferència va tenir lloc al Parlament Europeu, amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible del sector pesquer.En l'acte, hi van participar uns 70 delegats d'institucions nacionals i de la Unió Europea, del sector pesquer i de diferents organitzacions no governamentals.
La conferència pretenia proposar noves fòrmules per aconseguir que el sector pesquer europeu esdevingui una indústria sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
El president de Giropesca i, alhora, president de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Subirats, va participar en l'obertura de la conferència. Una de les seves peticions va ser que, en la presa de decisions en matèria de pesca, es tingui més en compte als professionals del sector. Francesc Subirats.
CITA FRANCESC SUBIRATS 1
Francesc Subirats també va demanar a la Unió Europea que diferencïi millor la seva política pesquera. Segons ell, la legislació comunitària només té en compte la pesca atlàntica, que es fa de manera industrial. En canvi, deixa de banda la pesca mediterrània, que és molt més artesanal. Aquesta, però, és només una de les conclusions a què es va arribar després de la conferència. Francesc Subirats.
CITA FRANCESC SUBIRATS 2
El president de Giropesca creu que millorar la informació sobre l'origen de cada producte serà una eina molt útil perquè el consumidor sàpiga que a la Mediterrània es fa una pesca sostenible, respectuosa amb el medi ambient i responsable amb l'explotació de les espècies.


Tall Francesc Subirats 1


Tall Francesc Subirats 2