Proposta del Pressupost de l'Ajuntament 2002 - Les xifres detallades

24/01/2002 Economia


Us resumim ara mateix, en xifres, els principals números de la proposta de pressupost del 2002 de l'Ajuntament de Palamós. Agafem com a convenció que la xifra de l'esquerra sempre és en euros, i la de la dreta en pessetes. Noteu que en les inversions, quan parlem d'ajuts o subvencions, marquem l'epígraf amb un asterisc (*).PRESSUPOST D'INGRESSOS.
1.Impostos Directes, 5.443.400 Euros - 905.705.552 Pta
2.Impostos Indirectes, 361.000 Euros - 60.065.346 Pta
3. Taxes i Altres Ingressos, 2841.880 Euros - 472.849.045 Pta
4. Transferències Corrents, 2.532.100 Euros - 421.305.990 Pta
5. Ingressos patrimonials, 219.400 Euros - 36.505.088 Pta
7. Transferències del Capital 1.008.500 Euros - 167.800.281 Pta.
9. Passius Financers, 7830720 Euros - 130.400.035 Pta

DESPESES
1. Despeses de personal. 5.602.784 Euros - 932.224.818 Pta
2. Despeses corrents. 4.176.051 Euros - 694.836.421 Pta
3. Despeses financeres. 606.000 Euros - 100.829.916 Pta
4. Transferències corrents 427.319 Euros - 71.099.899 Pta.
6. Inversions, 2.223.745 Euros - 370.000.035 Pta.
7. Transferències de Capital. 60.101 Euros - 9.999.965 Pta.
9. Amortitzacions Financeres. 94.000 Euros - 15.640.284 Pta

=====

PRINCIPALS INVERSIONS (de menys valor a més valor. La primera xifra és en euros, i la segona en pta.)
(Convé que us fixeu amb les obres marcades amb *, que tenen una subvenció o ajut).

Equipaments diversos: 6.010,00 Eur. / 999.980 Pta.
Projecte Biblioteca: 15.025,00 Eur. / 2.499.950 Pta.
Equipament informàtic: 18.030,00 Eur. / 2.999.940 Pta.
Implantació GIS: 18.030,00 Eur. / 2.999.940 Pta.
Senyalització: 30.051,00 Eur. / 5.000.066 Pta.
Espai Exterior Ictiòpolis: 30.051,00 Eur / 5.000.066 Pta.
Rep. Extr. Estadi: 30.051,00 Eur / 5.000.066 Pta.
Millora i ampl. Cementiri: 30.051,00 Eur / 5.000.066 Pta.
Equipament i comunicació: 30.051,00 Eur / 5.000.066 Pta.
Inversions Serveis Turisme: 42.071,00 Eur / 7.000.025 Pta.
Adquisició Patrimoni (expropi): 48.081,00 Eur / 8.000.005 Pta.
Aportació Club de Vela: 60.101,00 Eur / 9.999.965 Pta.
Enllumenat públic: 66.111,00 Eur / 10.999.945 Pta.
Projectes Urbanístics: 90.152,00 Eur / 15.000.031 Pta.
Urbanització Plaça Davant Inst: 90.152,00 Eur / 15.000.031 Pta.
Pavimentació Gral: 90.152,00 Eur. / 15.000.031 Pta.
*Pavelló Poliesportiu*:120.202,00 Eur / 19.999.930 Pta.
*Actuacions en vies i espais públics* 186.314,00 Eur / 31.000.041 Pta.
*Urbanització El Figuerà PUOIS* 321.541,00 Eur / 53.499.921 Pta.
*Estadi i zona annexa* 420.708,00 Eur./ 69.999.921 Pta.
*Condicionament Int. Ictiòpolis* 540.911,00 Eur / 90.000.018 Pta.

*Obres amb subvenció o ajuts. Vegeu a continuació com queden els ajuts: (xifres expressades en Pessetes)

-Pavelló Poliesportiu. Cost total Pta: 19.999.930. L'Ajuntament en paga uns 10 milions. La resta, els posa la Diputació.

-Actuacions en vies i espais públics 31.000.041 Pta. La Diputació hi posa 10 milions)

-Urbanització El Figuerà PUOIS. Cost total 53.499.921 pta. L'Ajuntament paga uns 17 milions de pessetes, els veïns uns 17 més, i la resta la Generalitat.

-Estadi i zona annexa, 69.999.921. L'Ajuntament en paga uns 10 Milions. La resta els posen la Diputació de Girona (40 Milions de pessetes) i la Generalitat la resta (20 Milions de pessetes)

-Ictiòpolis. Condicionament Interior. Costa 90.000.018. L'Ajuntament en posa 20 milions de pessetes. La resta, íntegrament la Generalitat (70 Milions)

======

Percentatge de la despesa per regidories (amb tot inclòs, personal, béns corrents...) (per ordre, de menys a més dotació)

3,53% Comerç i Turisme
3,53% Hisenda
4,87% Ensenyament
5,31% Administració financera
8,04% Governació
11,21% Cultura i Joventut
11,34% Serveis
18,76% Urbanisme i M.Ambient
25,01% Presidència
8,435% Esports i FestesTotes les notícies:


Fem servir cookies per a millorar els nostres serveis, cerques i informació mostrada. Si segueix navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Aquest missatge no es tornarà a mostrar.

Més informació...