Edició 238

Programa emès el 29 de maig de 2010. Biografies dedicades a: Emili saló, Miquel Casas Bell, Salvador Codina i Enric Morera.

Descarrega el programa.