Les escoles noucentistes.

28 d'abril de 2014. Parlem de la nova concepció de les escoles que va portar el Noucentisme i que a Palamós es va plasmar en els edificis de l'escola La Vila o en el parvulari construït durant la República.

Descarrega el programa.