'A Palamós fan pipes, de grosses i de petites'.

24 de febrer de 2014. Palamós va destacar a partir de mitjans del segle XVIII per la fabricació de pipes de fumar. Unes pipes d'alta qualitat molt valorades que es van vendre per tot el món.

Descarrega el programa.