Poblat iber de Castell.

28 d'octubre de 2013. En el capítol d'aquesta setmana del 'Coses de Palamós', el nostre historiador Gabriel Martín, ens parlarà del Poblat iber de Castell. Un assentament d'indigetes d'entre el segle VI a.C. i l'època romana.

Descarrega el programa.