Les forques.

15 d'octubre de 2012. Com s'aplicava la justícia antigament? Sabeu que molts reus van acabar penjats a la forca? Tots els detalls amb l'ajuda d'en Gabriel Martín. Més informació a http://www.radiopalamos.cat/arxiu/destacats/capitol05.pdf

Descarrega el programa.