Edició 487.

Programa emès el 7 de març de 2015. Biografies dedicades a: Joaquim Vallespí, Jordi Molina, Enric Ortí i Josep Voltas.

Descarrega el programa.